Chương trình: Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI