Liên Khúc : Em là mầm non của Đảng - Ca ngợi tổ quốc