Liên Khúc : Việt nam ơi mùa Xuân đến rồi - Tuổi xuân dâng Đảng - Đất nước trọn niềm vui