Château Terrier des Cailloux, Grande Réserve

26/11/2021
Chateau Terrier des Cailloux

La Fontaine Rouge

26/11/2021
La Fontaine Rouge

Château Haut Mangaud

26/11/2021
Chateau Haut Mangaud

Château La Gamaye, Cuvée Distinction

26/11/2021
Chateau La Gamaye

Thời Covid sống chậm và nghĩ sâu

17/09/2021
Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh...là những điều bất khả kháng. Chuyện gì xẩy ra cũng đã xẩy ra rồi. Nếu chúng ta cứ lo lắng, than vãn... thì ngoài kia, Covid vẫn tồn tại. Con virus quái ác đó chưa ...

Emagazine

17/09/2021