Thành lập từ năm 2015, tuy trải qua một thời gian không quá dài, nhưng với những cố gắng từng ngày của toàn thể nhân viên trong Công ty, Brandx đã và đang cố gắng đem đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng nói riêng, cũng chính là như đem lại giá trị cho công ty trên thị trường quảng cáo truyền thông nói chung. Chính vì lẽ đó, tầm nhìn của Brandx rất rõ ràng đó là đến năm 2020, Brandx trở thành một trong những công ty tổ chức sự kiện và cung cấp dịch vụ quảng cáo hàng đầu Việt Nam