Hội chợ Việt Lào 2017

Hội chợ Việt Lào 2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị – Triển lãm quốc tế (Lao – Itecc), thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
Tự hào tổ quốc 2016

Tự hào tổ quốc 2016

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”
Thanh toán tiền điện tử 2016

Thanh toán tiền điện tử 2016

“Dịch vụ thanh toán điện tử với phát triển thương mại điện tử: Xu thế và đổi mới”