Hội chợ Việt Lào 2017

Hội chợ Việt Lào 2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị – Triển lãm quốc tế (Lao – Itecc), thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
Tự hào tổ quốc 2016

Tự hào tổ quốc 2016

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”