Ông Lê Hồng Minh không còn là Chủ tịch HĐQT VNG

Ông Lê Hồng Minh không còn là Chủ tịch HĐQT VNG

Ông Võ Sỹ Nhân - tân Chủ tịch VNG đang là Giám đốc điều hành Empire City, đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành quỹ GAW NP Capital - liên doanh liên doanh giữa Gaw Capital Partners và NP Capital Partners, đồng thời là Phó Chủ tịch Công ty Tiến ...