A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài chính: Chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đánh giá tác động về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất.

Theo Bộ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã gửi công văn lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan để tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất.

Căn cứ Kế hoạch số 81 ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) triển khai thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong đó nêu nhiệm vụ “Tổ chức nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết”.

Bộ Tài chính khẳng định chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất

Ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2114 ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo đó giao Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo UBTVQH chậm nhất trước ngày 30/12/2022.

Do đó, ngày 24/2, Bộ Tài chính gửi công văn lấy ý kiến số 1779 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định; đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021 - 2030.


Tác giả: admin1
Nguồn:https://baomoi.com/bo-tai-chinh-chua-xay-dung-du-thao-luat-doi-voi-tai-san-la-nha-dat/c/42022992.epi Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết