A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam: Lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế đất nước

Nghị quyết 41-NQ/TW về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới được ban hành đặt thêm trọng trách cho lực lượng này.

Chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 11/10, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cho biết, Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết 41) đã được ban hành mang lại sự khởi đầu mới và không kém phần thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Kết quả đánh giá Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, cho thấy, sự đúng đắn và kịp thời của Đảng khi cách đây 12 năm đã ban hành Nghị quyết về doanh nghiệp, doanh nhân.

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam: Lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế đất nước
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An

Sau 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09, dù đã đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng để tiếp tục xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và sự đóng góp của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới cần có một Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về vấn đề này”, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Ngọc An, điều này xuất phát bởi nhiều nguyên do, trong đó, thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp; đại dịch COVID-19 có tác động lớn tới nền kinh tế; quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ….

Vai trò, vị thế của đất nước đã được nâng cao; đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đang có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; nhiều quan điểm, chủ trương của Đảng có liên quan tới doanh nhân, doanh nghiệp cần được cụ thể hoá một cách đồng bộ.

Theo Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nghị quyết 41 đưa ra những nội dung mới trong quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã không chỉ nâng cao hơn nữa vai trò mà còn đặt thêm trọng trách cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Cụ thể, Nghị quyết 41 xác định đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng và là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế; xây dựng, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam: Lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế đất nước
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI

Nghị quyết 41 đề ra mục tiêu tổng quát phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu trên, Nghị quyết 41 cũng đề ra những nhóm giải pháp đồng bộ bảo đảm thực hiện các quan điểm, mục tiêu đã xác định, phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Trọng trách mới, thách thức cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam
Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam 2023

Trong đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Cùng đó, xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Với những nội dung mới đã đề cập, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tin tưởng, Nghị quyết 41 sẽ từng bước đi vào các hoạt động của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam giúp lực lượng này từng bước phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ với truyền thông bên lề Hội nghị, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI cho rằng, Nghị Quyết 41 như một luồng gió tạo sự chấn hưng của doanh nghiệp. Nghị quyết đã định hướng xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam đủ sức thực hiện sứ mệnh của nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển trong hơn 20 năm tới. Nghị quyết là nền tảng tạo dựng môi trường kinh doanh, môi trường chính sách mới cho giới doanh nhân Việt Nam phát triển.

Một nội dung rất mới trong Nghị quyết là doanh nhân Việt Nam không chỉ có vai trò quan trọng mà còn là lực lượng nòng cốt để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nền kinh tế tự chủ, rõ ràng vai trò của doanh nhân đã được đặt lên rất cao”, ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh.


Nguồn:https://nongthon.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-doanh-nhan-viet-nam-luc-luong-nong-cot-phat-trien-kinh-te-dat-nuoc.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết