A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ 1/7, 5 trường hợp sẽ bị khoá Căn cước điện tử người dân cần biết

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Dự thảo nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về định danh, xác thực điện tử, căn cước điện tử.

Theo quy định tại Luật Căn cước, căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử có danh tính điện tử (số định danh; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày tháng năm sinh; giới tính; ảnh khuôn mặt; vân tay), một số thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Ngoài ra, một số thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng quyết định cũng sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

Dự thảo nêu rõ, căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc sử dụng căn cước điện tử thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng.

Các trường hợp bị khoá Căn cước điện tử từ 1/7/2024

Căn cứ theo khoản 1 Điều 34 Luật Căn cước 2023 quy định căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp sau đây:

(1) - Khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa.

(2) - Khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia.

(3) - Khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước.

(4) - Khi người được cấp căn cước điện tử chết.

(5) - Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

Các trường hợp mở khóa căn cước điện tử từ ngày 1/7/2024

Theo khoản 2 Điều 34 Luật Căn cước 2023 quy định căn cước điện tử được mở khóa trong các trường hợp:

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại (1) mục 1 yêu cầu mở khóa;

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại (2) mục 1 đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại (3) mục 1 được trả lại thẻ căn cước;

- Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền quy định tại (5) mục 1 yêu cầu mở khóa.

Ngoài ra theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 34 Luật Căn cước 2023 quy định về việc khóa và mở mở căn cước điện tử như sau:

- Khi khóa căn cước điện tử đối với các trường hợp người được cấp căn cước điện tử có yêu cầu khóa, người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia, người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi hoặc bị giữ thẻ căn cước hay khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền thì cơ quan quản lý căn cước phải thông báo ngay cho người bị khóa căn cước điện tử.

- Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền khóa, mở khóa căn cước điện tử.

Trong thời hạn một ngày kể từ ngày nhận được đề nghị mở khóa căn cước điện tử thì nơi tiếp nhận đề nghị phải xem xét, chuyển đề nghị mở khóa căn cước điện tử đến thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an để xem xét, phê duyệt.

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất chuyển đến, thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an xem xét, phê duyệt và thông báo tới cơ quan đề nghị mở khóa căn cước điện tử và công dân.

Trường hợp từ chối mở khóa căn cước điện tử thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Nguồn:https://cafebiz.vn/tu-1-7-5-truong-hop-se-bi-khoa-can-cuoc-dien-tu-nguoi-dan-can-biet-176240417085438904.chn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết