EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG

LỄ TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI” 

Liên khúc Thiếu nhi : Em là mầm non của Đảng 

Sáng tác: Mộng Lân 

Biểu diễn: Tốp thiếu nhi Trung tâm VHTT Ba Đình